• Benefičný ples

      Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ si Vás dovoľuje srdečne pozvať na už 26. ročník benefičného plesu.

      Počet lístkov je limitovaný, preto neváhajte s ich rezerváciou.

      Výťažok z plesu sa ako každý rok použije na podporu našich detí v ZŠ s MŠ.

      Tešíme sa na Vás.

     • Katarínska diskotéka

      Katarínska diskotéka v piatok 25.11. sa konala v našej škole už tradične vo veselom rytme plnom tanca, zábavy a súťaží. Prví tanečníci sa zvŕtali v kole od 15.hod. a vydržali do 19.hodiny. Šikovné mamičky z Rady rodičov pripravili deťom chutné hot-dogy, ktoré deti dostali zdarma aj so sladkým čajíkom.V bufete si mohli zakúpiť rôzne maškrty. Pani učiteľky pripravili súťaže a postarali sa o dozor a poriadok. Katarínska zábava sa vydarila, poďakovanie patrí všetkým aktívnym, ktorí sa pričinili o to, že zábava bola veselá a tešíme sa na ďalšiu.

     • Európsky týždeň boja proti drogám

      Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka 2022 je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Prvý krát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Začal sa konať v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre žiakov aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Počas tohto týždňa sa aj na našej škole organizovali aktivity zamerané na podporu prevenciu drogových závislosti. Žiakom sme priblížili nebezpečenstvo užívania drog rôznymi pesničkami, rozprávkami, filmami a prezentáciami. Žiaci I. stupňa sa zabavili pri vytváraní triedneho pexesa s danou tématikou a pre žiakov II. stupňa bol pripravený zábavný kvíz Každá trieda si vytvorila spoločný projekt na tému

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Pondelok 5. 12. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje