• ŽIVOT NA DEDINE

      Aj prváci, druháci a štvrtáci sa potešili, keď mohli navštíviť "Izbicu starej mamy". Obdivovali vyšívané kroje, obrúsky, dozvedeli sa na čo slúžil kolovrátok, či ručný drevený mlynček. Rozprávali sme si o tom, ako sa deti kedysi hrali, učili, keď z nich nikto ani netušil, čo je mobil, fb, televízor... Zaujalo ich rôzne pracovné náradie, drevené misky, košíky, kuchynský riad, ktorý by sme v moderných kuchyniach hľadali ťažko. Ďakujeme p.učiteľkám, ktoré pre nás pripravili túto zaujímavú historickú izbicu a my sme spolu nahliadli do životov a zvykov starých a prastarých rodičov.

     • DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

      S obrovskou radosťou a hrdosťou sa chceme pochváliť ďalším fantastickým úspechom našej šikovnej deviatačky, ktorá reprezentovala našu školu na KRAJSKOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY kde sa umiestnila na vynikajúcom 4. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou v tejto skutočne náročnej súťaži. Ďakujeme.

     • ŽIVOT NA DEDINE - zážitkové vyučovanie

      V pondelok, 22. marca, žiaci 3.A triedy zažili hodinu vlastivedy úplne inú, na akú boli zvyknutí. Všetci sme prišli oblečení v krojoch a preniesli sme sa do obdobia asi pred 150-timi rokmi. Aj trieda bola iná. Bola plná tradičných predmetov, ktoré ešte nedávno používali naši starí rodičia. Najprv nám pani učiteľka Kováčiková porozprávala ako vyzerala škola v minulosti. Ukázala nám tabuľky, na ktoré sa deti učili písať, knižky, ale aj oblečenie, ktoré deti nosievali. Dozvedeli sme sa, že do školy chodili len v zime, lebo inokedy museli pomáhať svojim rodičom pri práci – na poliach, pri statku, či zbere úrody. Všetko, čo mali, si ľudia v minulosti museli zadovážiť sami. Pani učiteľky nám porozprávali, koľko práce museli naši predkovia vynaložiť, aby mohli upiecť chlieb, alebo si ušiť šaty. A aby im pri práci bolo veselšie, spievali si pri nej pesničky. My sme si ich zaspievali tiež, vždy k

     • POĎAKOVANIE

      Radi by sme sa poďakovali rodičom, zamestnancom, všetkým priateľom školy a Rade rodičov za príspevky vo forme 2% z dane z príjmov, ktoré umožnili nákup materiálno-technických pomôcok pre zlepšenie výchovnovzdelávacieho procesu na našej škole. Zvláštne poďakovanie patrí práve Rade rodičov, ktorá pomohla pri sprostredkovaní a dofinancovaní nákupu.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Streda 21. 4. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje